ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με τη τρέχουσα Νομοθεσία, το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναχθεί σε τοπογραφική μελέτη, με σύγχρονες και απαιτητικές προδιαγραφές. Αυτές καθορίστηκαν από το ΥΠΕΚΑ, έπειτα από εισηγήσεις και προτροπές του ΠΣΔΑΤΜ και η κατ’ ελάχιστο τήρησή τους κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση των αγοροπωλησιών, την έκδοση πολεοδομικών αδειών, τη δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο και γενικά για κάθε χρήση.

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές αναγράφονται ανά περίπτωση εδώ.