ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

Εναρμονισμένοι με τους πλέον σύγχρονους και άμεσους τρόπους επικοινωνίας, ο Σύλλογός μας δημιουργεί μια ηλεκτρονική “πλατφόρμα” στην οποία συνάδελφοι και μη, μπορούν να ενημερωθούν για τα τρέχοντα νέα των Μηχανικών και κυρίως των Αγρονόμων και Τοπογράφων, για τις δράσεις του Συλλόγου, τη νέα νομοθεσία κ.α. Δίνεται η δυνατότητα να προβληθούν τα μέλη μας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που θα διευκολύνουν την εργασία τους, εξυψώνοντας έτσι την επιστημονικότητά τους και “προστατευοντάς” τους από το χάος της έλλειψης ενημέρωσης και πρόσβασης στη σωστή πληροφορία.

Σκοπός της δημιουργίας αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι η αναβάθμιση του επιστημονικού επιπέδου των μελών, η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων, η δημιουργία μιας καλύτερης και πιο προσιτής βάσης συνεννόησης και η γενική ανάδειξη και προβολή του Επιστήμονα Μηχανικού. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν και στόχους του Συλλόγου μας. Πρέπει να σημειωθεί και να υπογραμμιστεί ότι οι δράσεις του Συλλόγου έχουν σκοπό, ως επί το πλείστο, να αναδείξουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του επαγγέλματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη προβολή και προώθηση της αναγκαιότητας σύνταξης ορθής, πλήρους και σύμφωνης με τις προδιαγραφές τοπογραφικής μελέτης, απαραίτητο εργαλείο για τη διασφάλιση των αγοροπωλησιών, των καλών σχέσεων μεταξύ συμβαλλόμενων πολιτών, τη λειτουργία της Πολιτείας, της χάραξης πολιτικής γης.

Κλείνοντας, θέλουμε αυτός ο διαδικτυακός τόπος να αποτελέσει ένα εργαλείο για τον απλό πολίτη με το οποίο θα μπορεί να αναζητήσει πιστοποιημένους συναδέλφους καθώς και να ανακαλύψει το ευρύ φάσμα εργασιών που καλύπτει το επάγγελμα του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.

 

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας

Δημήτριος Χονδροδήμος                              Θεόδωρος-Άγγελος Γαργαβάνης