ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αποτελεί κομμάτι του ΠΣΔΑΤΜ, ο οποίος είναι επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σε όλα τα μέρη της Ελλάδας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος είναι η Λάρισα, ενώ επιμέρους τμήματά του λειτουργούν σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Το Περιφερειακό Τμήμα ιδρύθηκε το 1979, με πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση στις 11/10/1979.