ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

techol_logoΟ Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να προσλάβει για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Λαμία τους παρακάτω μηχανικούς:

Πολιτικός Μηχανικός (Code CEL)
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατης Σχολής Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου
Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υποδομής
Άριστη γνώση Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
Επιθυμητή η μόνιμη κατοικία τους στην ευρύτερη περιοχή

Τοπογράφος Μηχανικός (Code SEL)
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού Ανώτατης Σχολής Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου
Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υποδομής
Άριστη γνώση Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
Επιθυμητή η μόνιμη κατοικία τους στην ευρύτερη περιοχή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax 2109955586 ή με email στο hr@techol.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και θέσεις εργασίας δείτε εδώ.