ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Πατώντας εδώ, μπορείτε να λάβετε γνώση για την επίσημη ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης από το ΥΠΕΚΑ.