ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δείτε εδώ το έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ, που αφορά τα διαγράμματα εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων.